Coaching program

Small

3- 5 samtal x 45 min online, vi lägger en grund och sätter en plan för din personliga utveckling. Vi ses varje vecka i början,  sedan varannan vecka. Den kunskap du får om dig själv, startar en process för att bygga upp din självkänsla och psykologiska trygghet.

Medium

5 – 15 samtal online fokuserat arbetar vi med din utveckling.  Du får kunskap om olika metoder och verktyg som hjälper dig i din vardag. Vi kommer att arbeta med dina präglingar och imprints för att skapa förståelse för hur dina automatiska program ser ut.

 

Large

Under ett par månader, arbetar vi tillsammans med utveckling där du implementerar nya strategier och förhållningssätt till det mesta i livet. Du utbildar dig själv om dig själv, mellan samtalen i vardagen lär du dig att använda verktyg och förklaringsmodeller. Vi gör ett livslinje arbete och du får mer kunskap om din historia och hur den påverkar dig idag.

Kontakt:
info@jessicaglenmark.com
0707-553415