Coaching program

3 månader

10 samtal x 45 min online, vi lägger en grund och sätter en plan för din personliga utveckling. Vi ses varje vecka i början,  sedan varannan vecka. Den kunskap du får om dig själv, startar en process för att bygga upp din självkänsla och psykologiska trygghet.

6 måndader

20 X 45 min online vi under sex månader arbetar vi med din utveckling.  Du får kunskap om olika metoder och verktyg som hjälper dig i din vardag. Vi kommer att arbeta med dina präglingar och imprints för att skapa förståelse för hur dina automatiska program ser ut.

 

1 år

Ett år av utveckling där du implementerar nya strategier och förhållningssätt till det mesta i livet. Du utbildar dig själv om dig själv, mellan samtalen i vardagen lär du dig att använda verktyg och förklaringsmodeller.

Jag vill veta mer!

3 + 6 =