Föreläsningar & workshops

Under min föreläsning ger jag er fungerande metoder för återhämtning och paus – i vardagen och på jobbet. Vår fantastiska hjärna och dagens samhälle är inte i synk med varandra. Detta skapar stress i kroppens system, vad är stress och hur påverkar det mig? Hur kommunicerar vi med varandra när vi  ständigt har ett påslag 24/7. Vad är återhämtning? Hur ser det ut för mig?

Varför?
Psykisk ohälsa kostar inte bara pengar, utan även personligt lidande. Ur företagssynvinkel blir produktionsbortfallet mellan 40% – 60%  då en anställd inte kan leverera på topp. Att omsätta en resurs i sin personalstyrka kan kosta närmare halv miljon kronor i rekrytering, inskolning och produktionsbortfall från HR, chefer och den anställde. En privat livssituation kan kosta flera hundratusen kronor

Har ditt företag råd att inte förebygga psykisk ohälsa? På ett lättsamt och pragmatiskt sätt visar vi Er hur ni kan skapa en hållbar livssituation.

EFFEKTEN:
Du får insikt och kunskaper i hur kropp och koncentrationen påverkas och samarbetskvaliteten försämras vid ett påslag. När du lär dig att återhämta dig regelbundet får du mer tillgång till dina känslor, tankar och idéer. Här investerar du och teamet i en tillvaro där ni tillsammans kan beröras på ett mer medvetet sätt, vilket stärker relationer oss människor emellan.

 

Jag vill veta mer om föreläsningar!

10 + 3 =