Ledarskapsutveckling

För att leda andra behöver du först leda dig själv!
Forskning och erfarenhet visar att alla ledare som är tydliga i sitt ledarskap når fram bättre. Chefer och ledare som får och ger tydliga förväntningar, roller och utvecklar empatiska team, når längre. Ledare som fokuserar på människors drivkrafter ökar engagemangsnivån, drivet och skapar en generativ arbetsmiljö.

Ett gott samarbete och bra kommunikation bygger på god självinsikt som innebär medvetenhet om dina förmågor, styrkor och begränsningar.
Ledarskapets grunder är självinsikt. En av grundstarna i ledarskapet är kommunikation dvs  muntlig, skriftlig och kroppsspråk.

För ditt trygga ledarskap har vi utvecklat ett individuellt coachngprogram online 10 x45 min

TEMA
Självledarskap
Coachandeförhållningssätt

Sessions
Tillsammans lägger vi upp syfte och mål med ditt program vid vårt första tillfälle. Vi tillsammans ”committar” vi oss till din plan för att mål och resultat ska nås.

Du får förklaringsmodeller, kunskaper och övningar att träna på mellan våra bokade tillfällen. Programmet ger dig insikt om dina starka och svaga sidor, du får självkännedom, du lär dig att ge feedback. Vi tar tillsammans fram din personliga handlingsplan

Vad kan du förvänta dig?

Hitta din roll som chef/ledare
Tydligare ledarskap
Effektivare beslutsfattande
Att bli hållbar i jobbet
Fylla på energi
Nytt perspektiv på ditt ledarskap

Nyttan med programmet 

  • Empowerment
  • Ökad motivation
  • Frigör tid
  • Du lär dig lyssna
  • Lär dig att möta andra
  • Bättre självkänsla
  • Lär dig att ge feedback

 

Jag vill veta mer!

13 + 8 =