Självledarskap

Genom de utvecklande samtalen för självledarskap får du kunskap om dig själv, hur du agerar och förhåller dig till din omgivning. Du bygger upp din självkänsla som ger psykologisk trygghet.

Samtalen sätter igång en process i dig för lärande och tiden emellan samtalen är en period av insikt. Du får ett annat perspektiv och kan se samband som du tidigare inte kunnat se,  vilket ger nya möjligheter till utveckling.

Du får pragmatiska  vardags verktyg som ger hållbarhet över tid.

Resultat

• Ökad självkänsla och kunskap om dig själv
• Förnyad självinsikt
• Förbättrad förmåga att leda dig själv

Ett samtal räcker ibland,  men för bestående förändring erbjuder jag olika program

 

 

Kontakt:
info@jessicaglenmark.com
0707-553415