Din anknyting ett eko från barndomen

Vi är certifierade och diplomerade coacher och arbetar med människor i enskilda samtal eller grupp. Vi har ett holistiskt synsätt på människan vår coaching metod grundar sig från anknytningsteorin. Vi kopplar ihop tanke, känsla handling utifrån anknytningsteoretiskt...