Dramatriangeln

Semestern är här, den som du längtat till hela året. Du är så taggad och förhoppningen om hur härligt det ska bli och förväntningarna är uppskruvade till max.

Hur ser verkligheten ut nu, när det en bit av semestern har gått och alla trängt ihop sig med hela tjocka släkten på landet?

Mamma, pappa, barn, syskon och ingifta. En blandning av människor med olika sätt att se på saker och ting, olika värderingar. Flera individer med olika anpassning och bekräftelsebehov. En del är sak orienterade, andra relations orienterade. Vilken typ är du?

DRAMATRIANGELN är en av våra viktigaste förklaringsmodeller när vi tar emot nya klienter. Att förstå sin roll, den man oftast går till – OFFER, RÄDDARE eller FÖRÖVARE är en av nycklarna i personligutveckling.

I FAMILJEDRAMAT – Där alla har sin givna roll eller roller, ser vi scenariot spela upp sig om och om igen.

 

HUVUDROLL OCH BIROLL I DRAMATRIANGELN

OFFRET, har blivit övertygad om att hon inte kan ta hand om sig själv eller klara av saker. Hon tar inte ansvar för sina handlingar utan skuldbelägger och vill att andra ska lösa hennes problem. Hon tycker lätt synd om sig själv och söker förståelse och medhåll av en hjälpare. När offerstrategin inte ger henne det hon vill ha, rör hon till sig till FÖRÖVARE i triangeln

RÄDDAREN –fixar saker, löser problem, räddar upp situationer, när räddaren gör detta då känner hon sig betydelsefull och viktig. Hon hoppas på att bli sedd och värdesatt för de goda handlingarna. Hon möter andra genom att hjälpa andra och vill gärna att andra är beroende av henne. Hon tar över andras ansvar och sätter sina egna behov sist. När räddar strategin inte löser hennes problem rör hon sig mot förövare.

FÖRÖVAREN – får sin vilja igenom. Genom övertalning, uppläxning, tvång , straffa, klandra. Förövaren behöver någon att kontrollera och trycka ner, deras största rädsla är att känna sig svag, så de behöver ett offer att projicera sin svaghet på för att känna styrka. Förövaren rör sig mot hjälpare när hon inte kan möta sin känsla av skam eller mot offerrollen när hon skrämt bort sina närmaste.

Hur hamnar du i drama?

Vi har ofta en tydlig huvudroll i drama triangeln som växlar över till bi-rollen när behoven inte möts eller skuld och skam uppstår för det egna beteendet. Genom dynamiken i den familj man växt upp i har vi lärt oss att anpassa våra roller. Vi kan spela olika roller i olika relationer och vi flyttar oss snabbt mellan dem i det pågående dramat, beroende på vilka behov som triggats av de inblandade personerna.

Två motpoler studsar mot varandra. Karusellen är i gång. En vill undvika ansvar en annan vill ta över ansvaret.

HUR STOPPAR DU KARUSELLEN?

Fundera över vilken roll du brukar ta – OBSERVERA

  • Vad hör och ser du dig själv och andra göra och säga?
  • Vilka är behoven?
  • Vems är ansvaret?
  • Vilken roll spelar du?
  • Funkar det för dig?

 

Om inte –  GÖR NÅGOT DU INTE GJORT FÖRUT

Ta stöd av någon som kan hjälpa dig bryta mönstret.

Du kan boka mig telefon 0707-553415 eller mejl info@jessicaglenmark.com.