Vad är gränssättning?

När vi är Mellan 0-6 år lär vi oss att relatera till vår närmaste omgivning.  De ankytningsmönster och strategier vi präglas till då, följer med oss resten av livet. Behovet att få bekräftelse genom att göra saker, känna sig sedd uppskattad, att känna ”jag duger som jag är ”
gör det svårt att sätta gränser.
-Vad händer om jag säger NEJ, tänk om folk inte ser mig, tänk om folk inte tycker om mig då? Den underliggande känslan, speglar av sig i våra parrelationer, hur vi är som förälder och på arbetsplatsen.

Varför ska man öva sig på att sätta gränser?

Det automatiska beteendet att säga JA, kan leda till att man tar på sig för mycket. Ibland går det så långt att det leder till utmattning och depression. Då har kroppen varit utsatt för ett stresspåslag under längre tid. I din relation till din partner, vad funkar för dig? Går du med på allt för du vill inte riskera att inte vara älskad? Hur lätt är det att sätta gränser för sina barn, om man har svårt för det själv? På jobbet, tar du på dig mer och mer arbetsuppgifter och hinner knappt med dina egna?Vad har detta med gränssättning att göra?
 ALLT menar jag.
När strategin och bekräftelsebehovet i slutändan leder till ohållbara situationer och kanske psykisk ohälsa har det gått alldeles för långt.
Det fina är, att det går att lära sig att sätta gränser. Det krävs träning och uthållighet. Precis som med allt annat vi vill bli bra på, lägger vi fokus och tid på det, kan vi bli riktigt duktiga!

Vad betyder gränssättning?

Det handlar om att bryta ett beteende, att sätta stopp? för sin tanke, känsla eller handling. I början känns det ovant, men med träning går det lättare.
Förklaringsmodellen ?
TANKE / KÄNSLA / HANDLING
Gör det tydligt hur du kan sätta stopp? för din tanke, känsla eller handling, att bryta ett automatiskt beteende.

Hur gör jag?

Ta stöd av någon som kan hjälpa dig att få insikt om hur och vad som kan vara en bra metod för just dig! Vi är alla olika, det finns ingen one fits all modell. Vilket verktyg behöver du som klickar och är i samklang med vad du behöver just nu?

Semestertips från coachen:

Verktyg i vardagen:
  • Andas djupt och medvetet för att hålla dig i närvaro.
  • Ställa dessa frågor:
Vid automatiska handlingar
ANDAS, ställ frågan:
Vad behöver jag?

För automatiska tankar och känslor
ANDAS, ställ frågan:

Är det sant att _______?
ÖVA dagligen, var snäll mot dig själv, börja med något enkelt!
Lycka till!