Min vardag

Jag möter dem ofta i mitt arbete. De som är på väg mot väggen eller redan har brakat in i väggen. Stresspåslaget är påtagligt, de har jobbat länge i stress och försakat sig själv och sina behov. Signalerna har de blundat för. Det dåliga humöret, sömnsvårigheterna, kroppen som har ont , ibland strejkar och skriker – TA DET LUGNARE!

Arbetsbelastningen har varit hög en längre tid och personen framför mig har svårt att sortera vad som är viktigt. Ofta har de svårt med gränssättning. Jobbet, barnen, vänner, mm, allt annat går före.

Att ta hand om sig själv finns inte på kartan.

Nu sitter de hos mig i ångest och panik, det är kaos i kropp, själ och tanke

– jag orkar inte längre, säger de.

 

Skuld och skam


Ändå är deras reaktion: – Hur ska det gå för dem på jobbet, när jag är borta? Trots att de själva är på botten, tänker de genast på hur det är för ALLA ANDRA.

– Vad ska de säga om mig, nu, när jag är sjukskriven och inte mår bra?
– Vad ska de säga om mig nu, när jag inte orkar längre?

Att bli sjukskriven för psykisk ohälsa och stress är ofta fyllt av skuld och skam.
– En sån där svag person som är sjukskriven och äter medicin, var min egna tanke om mig själv, när jag blev sjukskriven för sex år sedan.

-Jag är vek! Kan jag höra dem säga.

Tvärt om, säger jag, du har varit stark och kämpat väldigt länge.

Mitt jobb är att få dem att se på sig själv med snällare ögon.  Säger du samma nedvärderande, dömande kommentarer till din bästa vän, frågar jag? Slår du ner på dem på samma sätt som du slår ned på dig själv?

Svaret är alltid NEJ.

 

Prio ett

Tillsammans arbetar vi för att hitta acceptans över situationen som är NU, så läkningsprocessen kan börja.
Vi undersöker hur det ser ut i deras liv. Det kan nyligen ha skilt sig och genomgår en livskris, de kan ha fått sjukdomsbesked, eller haft dödsfall i familjen, ekonomin eller arbetet är också orosmoln. Alla livsområden, hur de förhåller sig till dem, påverkar hur de hanterar sin situation.

Att lära sig förstå att vissa saker, kan vi inte ta ansvar för och påverka. Det vi däremot kan påverka, är oss själv och att vi mår bra. Vi arbetar mycket med andningsövningar i början, för att de ska få kontakt med sin kropp igen. Närvaro och att känna sin kropp och andning är superviktigt för att inte köra över sig själv gång på gång.

Vad säger kroppen idag? Vill den promenera? Vill den vila?

 

Prestation vs varande


Gemensamt för alla jag möter, är att de har varit så investerade i att prestera. Genom prestationen har de fått bekräftelse på att de duger. Sina känslor är de bortkopplade från. Sorg, besvikelse, skuld, skam och ilska, dessa känslor har de motat vid grind genom att arbeta hårt och mycket.

Känslorna de hållit inkapslade och undangömda, är på väg upp till ytan. Deras historia gör sig påmind, känslorna de inte velat känna, strategierna för hur de hanterar dem har funnits där genom livet. Nu funkar inte den strategin längre. De behöver lära sig att göra på ett annat sätt.

Albert Einstein har sagt vid något tillfälle

”Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result”

Precis så är det. Så länge strategin är densamma blir resultatet likaså. Därför behöver klienten kunskap om sig själv först, som den får via våra samtal. De får också insikt om det egna beteendet vilket ger dem en möjlighet att skapa nya sätt att hantera tankar och känslor som dyker upp. De lär sig vad gränssättning är och hittar sitt egna sätt att göra det på. Klienten har själv svaren, jag ställer frågor och speglar upp dem.

 

Att ta stöd

För mig är det idag helt naturligt att ta stöd av personer i min omgivning, jag ber dem att spegla upp mig. Jag vill inte sitta fast i beteenden som inte leder till någon utveckling. Gör vi som vi alltid gjort, blir det som det alltid blivit. Vill vi utvecklas behöver vi hitta nya sätt att göra saker på.

Då behöver vi stöd av någon som vi kan lita på.  En person som får oss att känna trygghet. Vi behöver en annan människa som kan se saken från ett annat håll, en annan synvinkel än oss själv.

 

Mitt WHY

Mitt why är glasklart, jag vill stödja andra människor att få och ha ett hållbart liv. Ingen ska behöva känna att livet inte är värt att leva, tro mig jag vet hur det känns. Därför är det så viktigt för mig att vara ett bidrag för andra i samma eller liknande situation.

Effekten av samtal

Klienten lär sig att vuxet hantera sina känslor, ta ansvar för dem och uttrycka vad de känner.  De får en förståelse varför det blivit som det blivit. De lär sig att den viktigaste personen i deras liv är dem själv. De får ökad självkänsla och förnyad självinsikt.

Livet blir enklare, kommunikationen renare och relationerna starkare. De börjar sätta sig själv främst och börjar göra fler medvetna val. Val som skapar ett mer hållbart liv.

Boka  30 min kostnadsfri konsultation med mig!

Boka direkt!