Stress och utbrändhet

Återhämtnings plan

Tillsammans skapar vi en plan för dig att återhämta dig och få in mer närvaro och återhämtning  i livet. Du kanske har varit sjukskriven för utmattningssyndrom/depression, eller så har du upptäck att du behöver göra en förändring. 

Erfarenhetsbaserad samtalsterapi är ett väldigt kraftfullt redskap som betyder att du som klient  möter en terapeut som utöver en samtalspedagogisk utbildning och utbildning i stress och beroende och har en livserfarenhet som motsvarar din egen. Därmed förstärks förståelsen för din situation samt ger dig som klient trygghet under din läkningsprocess.

Access Bars® är en enkel och effektiv kroppsprocess.

Det är 32 energipunkter punkter på huvudet där vi med lätt beröring, frigör tankar och känslor som håller oss fast i gamla mönster som hindrar oss från att välja det som berikar våra liv. Access Bars® har hjälpt tusentals till stora förändringar i sina liv och i sina kroppar – det kan vara stress, sömnproblem, hälsa, vikt, ångest, depression mm.

 

 

Återhämtningsstrategi

11 + 6 =