Gör en utvecklingsresa med en effektiv analysmetod

DISC är en kommunikationsanalys som beskriver olika beteendestilar. Metoden bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör.
Du får en ökad insikt om ditt specifika beteende och kunskap, om hur du kan använda din fulla potential och använda dina styrkor på ett effektivt sätt.

 Du blir bättre på att förstå och bli förstådd. Därmed blir du mer framgångsrik i ditt arbete.

I alla tider har beskrivningar av mänskligt beteende hjälpt människor att utveckla och förstå sitt sätt att reagera och agera i olika situationer.Alla har olika beteendestilar. Under analys och coachning får du insikt i din specifika beteendestil.

DISC använder ett tydligt och visuellt förklarande färgkodsystem för att identifiera de olika beteendestilarna på ett överskådligt sätt.

Använd dina resurser bättre
Genom att förstå din beteendestil och bakomliggande drivkrafter får du ett personligt verktyg till att nyttja dina unika styrkor.

Analys och coachning
Analys av ditt grundläggande beteende samt analys av ditt anpassade beteende.  Du får insikt i på vilket sätt du kan använda dina styrkor på bästa sätt och i vilka situationer de inte kommer till sin rätt.

Hur skapar du situationer och miljöer där du kan uppnå det du strävar efter?

Användningsområden
Underlag för personlig coachning,  för ledarskap eller säljsammanhang.

Konkreta resultat:

  • Du lär dig anpassa din kommunikation.
  • Förbättrad kommunikation med kunder och externa kontakter.
  • En insikt om att jag behöver anpassa min kommunikation till olika människor
  • Ökad förståelse för hur man själv uppfattas och vad det får för konsekvenser
  • Förmåga att se och skapa situationer där du kan använda dina styrkor på ett fördelaktigt sätt.

Analys och coachning  Ca 90 min.
Ingår

  • Grundläggande pussel DISC-analys med beteendekartläggning.
  • Återkoppling av certifierad coach med genomgång av beteende och styrkor.
  • Dokumentation, självskattningsanalys och individspecifika rapporter.

 

*Har du gjort en personlighetsanalys DISC , kan du begära att analysen raderas ifrån analysportalen. Du kontaktar oss på mig,  jag kontaktar vidare Ensize International AB som har access till persondata och hanterar processen.

Jag vill veta mer om beteendestils analysen Pussel Disc

1 + 13 =