Självledarskap & Coachning

No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.

/Albert Einstein

 

Coachning

Genom de utvecklande samtalen för självledarskap får du mer kunskap om dig själv, hur du agerar och förhåller dig till din omgivning. Du får förståelse för din anpassning och dina präglingar. Hur präglingarna skapat strategier för din ”överlevnad”.  I samtalen Du bygger du upp din självkänsla som ger dig psykologisk trygghet.

Samtalen sätter igång en process i dig för lärande och tiden emellan samtalen är en period av insikt. Du får ett annat perspektiv och kan se samband som du tidigare inte kunnat se detta ger dig möjligheter till utveckling.

Du får pragmatiska vardags verktyg och nycklar till frihet som skänker hållbarhet över tid.

 

Vanliga livsområden jag coachar i
  • Självkänsla
  • Relationer
  • Kommunikation
  • Stress/stresshantering
  • Medberoende
  • Återhämtning
  • Karriär

 

Resultat av samtal

• Ökad självkänsla och kunskap om dig själv
• Förnyad självinsikt
• Förbättrad förmåga att leda dig själv

Ett samtal räcker ibland, men för bestående förändring föreslår jag regelbundna samtal över tid.

 

 

 

Jag vill boka samtal!

13 + 10 =